ANALÝZY VÍN

Současné vyspělé technologie zpracování vína vyžadují pečlivé provádění kontrolních analýz, a to v každém kroku jeho výroby. Díky nejmodernějším přístrojům dokážeme stanovit základní parametry při výrobě vína od moštu až po hotový produkt.
 
Vinařská laboratoř společnosti EPS biotechnology, s.r.o. nabízí běžné analytické rozbory vína a moštu včetně určení stability vína a dávky bentonitu.
 
V současné době se připravujeme na akreditaci dle normy ČSN EEN ISO/IEC 17025:2018, kterou plánujeme dokončit do konce roku 2021.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – pátek
7:00 – 15:00 hodin

VEDOUCÍ LABORATOŘE

Ing. Monika Buchtíková
Tel. +420 731 769 341
+420 733 123 781
laborator@epsbiotechnology.cz

NABÍDKA ROZBORŮ VÍNA (OIV metody)

    • Stanovení obsahu skutečného alkoholu po destilaci hydrostatickými váhami a celkového alkoholu výpočtem z naměřených dat
    • Stanovení celkových kyselin potenciometricky
    • Stanovení těkavých kyselin titračně po destilaci
    • Stanovení volného a celkového oxidu siřičitého titračně po destilaci
    • Stanovení relativní hustoty vína hydrostatickými váhami a stanovení bezcukerného extraktu výpočtem z naměřených dat
    • Stanovení D-glukózy, D-fruktózy a sacharózy enzymatickyse spektrofotometrickou detekcí

DALŠÍ NABÍDKA ROZBORŮ VÍN A MOŠTU

    • FTIR analýza
        ◦ Stanovení alkoholu
        ◦ Stanovení celkových kyselin a jednotlivých organických kyselin (včetně kyseliny octové)
        ◦ Stanovení cukrů (glu+fru)
        ◦ Stanovení glycerolu
        ◦ Stanovení bezcukerného extraktu
        ◦ Stanovení cukernatosti
        ◦ Stanovení asimilovatelného dusíku (YAN)
    • Stanovení pH potenciometricky
    • Stanovení volného a celkového oxidu siřičitého iodolyserem
    • Stanovení bílkovinné stability a určení dávky bentonitu turbidimetricky
    • Stanovení parametru kapalinou chromatografií (HPLC)

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ VINAŘSKÉ LABORATOŘE

• FTIR analyzátor
• Destilační aparatura VAPODEST
• Hydrostatické váhy (Gibertini)
• UV-VIS spektrofotometr
• Iodolyser
• Turbidimetr
• Kapalinový chromatograf
• pH metr
• Titrační aparatury a běžné laboratorní vybavení
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Telefon: 573 034 223
e-mail: laborator@epsbiotechnology.cz